NYE-NORGE

EN NASJON, ETT FOLK

header photo

Om Nye-Norge

 

Visjon og invasjon

Radikale endringer krever radikale handlinger. Disse ordene ble sagt av Kjell Jukola 21. mai, utenfor rådhuset i Vardø. Og som så mange andre historiske personligheter før ham, var dette noe Kjell Jukola aldri var i tvil om da han formet sin visjon. En visjon om et nytt rike, en ny stat, hvor borgerne i større grad selv vil råde over godene. En visjon om Nye-Norge, et samfunn som fremmer jeg-et istedenfor deg-et, men som også til en viss grad legger til rette for meg-og-deg-et. Slike visjoner krever invasjoner. Og invasjoner krever ekstreme lederegenskaper. Og en hær. Kjell Jukola hentet sine soldater ut fra de mørkeste, kaldeste avløpsrørene i det norske sosialmaskineriet. Han samlet dem, ga dem noe å tro på og muligheten til å gjøre noe med det. Slik store hærførere gjerne gjør.

 

Vardø – tilfeldig?

Det blåser mye i Vardø. Det er også ganske kaldt der. Til tross for dette var Vardø et naturlig valg for invasjonen. Vi har troen på at Nye-Norge vil bli et knutepunkt i regionen. Et senter for handel, og mellomnasjonalt intellektuelt samspill og åndelig vekst. Slik Vardø engang var, under Pomorhandelen for hundrevis av år siden. Invasjonsmessig var det også praktisk at innbyggertallet var såpass lavt, og at byen er avskåret fra fastlandet.

 

Autonom

Vi ser allerede på oss selv som en autonom stat, men innser at kanskje ikke så mange andre stater gjør det ennå. Vi er jo knapt nok ferdig med selve invasjonen. Når det gjelder statsform, styreform og lovverk, er vi for øyeblikket på grunnprinsippstadiet. Men vi er overbeviste om at de intellektuelle kreftene i vårt fellesskap er i stand til å utforme et urokkelig fundament som Nye-Norge skal bygges på, for å vokse til å bli en nasjon hele verden vil se opp til. Hittil er det klart at Kjell Jukola skal stå som Nye-Norges grunnlegger og landsfader. Inntil Nye-Norge anerkjennes som autonom og uavhengig stat av det internasjonale samfunn, innser vi at noen, kanskje Norge spesielt, vil se på invasjonen vår som en fiendtlig handling. Vi innser også at dette kanskje vil medføre forsøk på å ta fra oss makten og ta tilbake Vardø. Vi vil fastslå klart og tydelig, her og nå, at enhver form for aggresjon i form av væpnede aksjoner vil bli tolket som en krigshandling mot Nye-Norge. I mangel av en større hær å forsvare oss med, har vi isteden tilbakeholdt tjue tidligere innbyggere av Vardø. Vi vil minne om at vi er en ny nasjon, som ikke har ratifisert Geneve-konvensjonen ennå. Og hensynet til vår egen eksistens veier tyngre enn deres velbefinnende. Men vi satser på å unngå slike ubehageligheter. Vi er ikke ute etter noe bråk. Isteden håper vi på forståelse for det vi prøver å oppnå.