NYE-NORGE

EN NASJON, ETT FOLK

header photo

SØKNAD OM STATSBORGERSKAP I NYE-NORGE

 

Nye-Norge ønsker å starte med blanke ark og fargestifter til. Ikke misforstå, dette blir ikke nødvendigvis et fargerikt fellesskap. Men vi er ikke rasistiske, vi har en arbeidsminister fra Somalia.

Befolking av Nye-Norge vil være søknadsbasert. Alle som vil kan skrive en søknad til oss om statsborgerskap. Skriv litt om deg selv, om hvorfor akkurat du bør få bli borger av Nye-Norge, og legg ved et nylig tatt bilde og oppdatert CV. Søknadsbehandlingen vil ikke påvirkes av hudfarge, religion, alder eller seksuell legning. Men åpenbare handicap som kompliserer livet for deg selv og andre, vil bli vurdert opp mot den spesifikke verdien du vil ha for samfunnet ellers. Vi har ikke tid til å bygge ramper overalt, vi har tross alt en nasjon å bygge. Et fast borgerantall vil bli satt til ett tusen. Når ett tusen statsborgerskap er tildelt, vil øvrige søkere få anledning til å stille seg i statsborgerskapskø, i påvente av frafall ved flytting/deportering/død.

Søknader om statsborgerskap kan sendes til: jegvilboinye-norge@nye-norge.com